▶ BATUMI TV

Batumi TV

ტელეკომპანია ბათუმი 2016 წლის 18 ივნისიდან მაუწყებლობს ქართულ ტელესივრცეში.არხი დაარსებულია აჭარაში.არხის მთავრ მიზანს საზოგადოებისათვის საინტერესო, გასართობ, შემეცნებით, პოლიტიკურ თუ სხვა გადაცემათა შემოთავაზება.

BATUMI TV LIVE CHANNEL IPTV